Wyniki 2 liga 2 runda 2019

Wyniki 2 liga 2 runda 2019

DataMeczWynik
Dompke Mikołaj vs Fanslau Mikołaj
Nadolny Szymon vs Siudak Janusz
Michalik Jędrzej vs Siudak Janusz
Michalik Jędrzej vs Miler Grzegorz
Michalik Jędrzej vs Owczarek Sławomir
Fanslau Mikołaj vs Siudak Janusz
Janicki Łukasz vs Michalik Jędrzej
Kloka Adam vs Wocial Marcin
Fanslau Mikołaj vs Owczarek Sławomir
Owczarek Sławomir vs Zwierski Piotr
Janicki Łukasz vs Nadolny Szymon
Bieszk Włodzimierz vs Michalik Jędrzej
Nadolny Szymon vs Owczarek Sławomir
Nadolny Szymon vs Wocial Marcin
Fanslau Mikołaj vs Miler Grzegorz
Dompke Mikołaj vs Miler Grzegorz
Nadolny Szymon vs Zwierski Piotr
Owczarek Sławomir vs Wocial Marcin
Janicki Łukasz vs Siudak Janusz
Dompke Mikołaj vs Nadolny Szymon
Bieszk Włodzimierz vs Owczarek Sławomir
Janicki Łukasz vs Wocial Marcin
Bieszk Włodzimierz vs Wocial Marcin
Miler Grzegorz vs Wocial Marcin
Michalik Jędrzej vs Zwierski Piotr
Zwierski Piotr vs Zwierski Tomasz
Fanslau Mikołaj vs Wocial Marcin
Fanslau Mikołaj vs Kloka Adam
Fanslau Mikołaj vs Janicki Łukasz
Dompke Mikołaj vs Zwierski Piotr
Fanslau Mikołaj vs Nadolny Szymon
Siudak Janusz vs Wocial Marcin
Fanslau Mikołaj vs Zwierski Tomasz
Kloka Adam vs Zwierski Piotr
Dompke Mikołaj vs Michalik Jędrzej
Michalik Jędrzej vs Wocial Marcin
Dompke Mikołaj vs Kloka Adam
Dompke Mikołaj vs Wocial Marcin
Bieszk Włodzimierz vs Zwierski Piotr
Janicki Łukasz vs Zwierski Tomasz
Miler Grzegorz vs Zwierski Piotr
Bieszk Włodzimierz vs Miler Grzegorz
Miler Grzegorz vs Owczarek Sławomir
Miler Grzegorz vs Nadolny Szymon
Siudak Janusz vs Zwierski Tomasz
Janicki Łukasz vs Miler Grzegorz
Janicki Łukasz vs Owczarek Sławomir
Bieszk Włodzimierz vs Nadolny Szymon
Dompke Mikołaj vs Janicki Łukasz
Kloka Adam vs Owczarek Sławomir
Siudak Janusz vs Zwierski Piotr
Dompke Mikołaj vs Zwierski Tomasz
Kloka Adam vs Nadolny Szymon
Dompke Mikołaj vs Siudak Janusz
Bieszk Włodzimierz vs Janicki Łukasz
Janicki Łukasz vs Kloka Adam
Michalik Jędrzej vs Nadolny Szymon
Owczarek Sławomir vs Zwierski Tomasz
Nadolny Szymon vs Zwierski Tomasz
Bieszk Włodzimierz vs Zwierski Tomasz
Kloka Adam vs Michalik Jędrzej
Owczarek Sławomir vs Siudak Janusz
Fanslau Mikołaj vs Zwierski Piotr
Miler Grzegorz vs Siudak Janusz
Kloka Adam vs Siudak Janusz
Wocial Marcin vs Zwierski Tomasz
Wocial Marcin vs Zwierski Piotr
Bieszk Włodzimierz vs Dompke Mikołaj
Kloka Adam vs Miler Grzegorz
Michalik Jędrzej vs Zwierski Tomasz
Bieszk Włodzimierz vs Siudak Janusz
Dompke Mikołaj vs Owczarek Sławomir
Bieszk Włodzimierz vs Kloka Adam
Janicki Łukasz vs Zwierski Piotr
Miler Grzegorz vs Zwierski Tomasz
Kloka Adam vs Zwierski Tomasz