Wyniki 4 liga 3 runda 2021

Wyniki 4 liga 3 runda 2021

DataMeczWynik
Berman Ryszard vs Okoń Paweł
Walkusz Jarosław vs Wesserling Witek
Kowalski Rafał vs Okoń Paweł
Sikorski Aleksander vs Żuchliński Oskar
Sikorski Aleksander vs Walkusz Jarosław
Polaszek Krzysztof vs Żuchliński Oskar
Kowalski Rafał vs Pohnke Grzegorz
Polaszek Krzysztof vs Wesserling Witek
Trzciński Jan vs Wesserling Witek
Okoń Paweł vs Wesserling Witek
Berman Ryszard vs Pohnke Grzegorz
Polaszek Krzysztof vs Żywicki Bartosz
Berman Ryszard vs Walkusz Jarosław
Okoń Paweł vs Trzciński Jan
Gross Kamil vs Żywicki Bartosz
Pohnke Grzegorz vs Polaszek Krzysztof
Gross Kamil vs Żuchliński Oskar
Okoń Paweł vs Walkusz Jarosław
Kowalski Rafał vs Trzciński Jan
Gross Kamil vs Okoń Paweł
Polaszek Krzysztof vs Walkusz Jarosław
Gross Kamil vs Wesserling Witek
Walkusz Jarosław vs Żuchliński Oskar
Okoń Paweł vs Żywicki Bartosz
Polaszek Krzysztof vs Trzciński Jan
Pohnke Grzegorz vs Wesserling Witek
Sikorski Aleksander vs Wesserling Witek
Berman Ryszard vs Sikorski Aleksander
Kowalski Rafał vs Walkusz Jarosław
Pohnke Grzegorz vs Walkusz Jarosław
Okoń Paweł vs Sikorski Aleksander
Okoń Paweł vs Polaszek Krzysztof
Gross Kamil vs Walkusz Jarosław
Trzciński Jan vs Walkusz Jarosław
Gross Kamil vs Sikorski Aleksander
Sikorski Aleksander vs Trzciński Jan
Wesserling Witek vs Żywicki Bartosz
Gross Kamil vs Trzciński Jan
Berman Ryszard vs Gross Kamil
Sikorski Aleksander vs Żywicki Bartosz
Kowalski Rafał vs Wesserling Witek
Walkusz Jarosław vs Żywicki Bartosz
Kowalski Rafał vs Żuchliński Oskar
Trzciński Jan vs Żuchliński Oskar
Gross Kamil vs Kowalski Rafał
Gross Kamil vs Polaszek Krzysztof
Berman Ryszard vs Kowalski Rafał
Kowalski Rafał vs Polaszek Krzysztof
Pohnke Grzegorz vs Trzciński Jan
Gross Kamil vs Pohnke Grzegorz
Polaszek Krzysztof vs Sikorski Aleksander
Wesserling Witek vs Żuchliński Oskar
Berman Ryszard vs Trzciński Jan
Trzciński Jan vs Żywicki Bartosz
Pohnke Grzegorz vs Żuchliński Oskar
Kowalski Rafał vs Sikorski Aleksander
Okoń Paweł vs Żuchliński Oskar
Okoń Paweł vs Pohnke Grzegorz
Pohnke Grzegorz vs Sikorski Aleksander
Żuchliński Oskar vs Żywicki Bartosz
Pohnke Grzegorz vs Żywicki Bartosz
Kowalski Rafał vs Żywicki Bartosz
Berman Ryszard vs Żywicki Bartosz
Berman Ryszard vs Żuchliński Oskar
Berman Ryszard vs Wesserling Witek
Berman Ryszard vs Polaszek Krzysztof