Wyniki 6 liga 1 runda 2021

Wyniki 6 liga 1 runda 2021

DataMeczWynik
Główczewska Karolina vs Szczodrowska Marzena
Brojakowska Justyna vs Wiktor Agnieszka
Główczewska Karolina vs Żywicki Bogdan
Główczewska Karolina vs Okoń Paweł
Łądkowski Janusz vs Szczodrowska Marzena
Pohnke Grzegorz vs Ryński Max
Główczewska Karolina vs Łądkowski Janusz
Okoń Paweł vs Szczodrowska Marzena
Okoń Paweł vs Żywicki Bogdan
Łądkowski Janusz vs Pohnke Grzegorz
Brojakowska Justyna vs Łądkowski Janusz
Okoń Paweł vs Pawlak Adam
Łądkowski Janusz vs Wiktor Agnieszka
Łądkowski Janusz vs Żywicki Bogdan
Okoń Paweł vs Wiktor Agnieszka
Pohnke Grzegorz vs Żywicki Bogdan
Ruth Mikołaj vs Sikora Maciej
Szczodrowska Marzena vs Żywicki Bogdan
Pohnke Grzegorz vs Ruth Mikołaj
Brojakowska Justyna vs Główczewska Karolina
Brojakowska Justyna vs Szczodrowska Marzena
Pohnke Grzegorz vs Żuchliński Oskar
Pohnke Grzegorz vs Szczodrowska Marzena
Pohnke Grzegorz vs Sikora Maciej
Gołąbek Tomasz vs Żuchliński Oskar
Sikora Maciej vs Żuchliński Oskar
Pawlak Adam vs Szczodrowska Marzena
Główczewska Karolina vs Wiktor Agnieszka
Okoń Paweł vs Żuchliński Oskar
Okoń Paweł vs Pohnke Grzegorz
Ruth Mikołaj vs Szczodrowska Marzena
Ruth Mikołaj vs Żuchliński Oskar
Główczewska Karolina vs Sikora Maciej
Brojakowska Justyna vs Żuchliński Oskar
Sikora Maciej vs Żywicki Bogdan
Okoń Paweł vs Sikora Maciej
Główczewska Karolina vs Żuchliński Oskar
Szczodrowska Marzena vs Wiktor Agnieszka
Łądkowski Janusz vs Sikora Maciej
Główczewska Karolina vs Pawlak Adam
Brojakowska Justyna vs Okoń Paweł
Okoń Paweł vs Ruth Mikołaj
Główczewska Karolina vs Ruth Mikołaj
Pawlak Adam vs Sikora Maciej
Sikora Maciej vs Szczodrowska Marzena
Żuchliński Oskar vs Żywicki Bogdan
Łądkowski Janusz vs Ryński Max
Gołąbek Tomasz vs Szczodrowska Marzena
Główczewska Karolina vs Gołąbek Tomasz
Brojakowska Justyna vs Sikora Maciej
Gołąbek Tomasz vs Pohnke Grzegorz
Ryński Max vs Żuchliński Oskar
Ryński Max vs Sikora Maciej
Ruth Mikołaj vs Ryński Max
Okoń Paweł vs Ryński Max
Gołąbek Tomasz vs Ryński Max
Ryński Max vs Żywicki Bogdan
Pawlak Adam vs Ryński Max
Główczewska Karolina vs Ryński Max
Ryński Max vs Szczodrowska Marzena
Brojakowska Justyna vs Ryński Max
Ryński Max vs Wiktor Agnieszka
Gołąbek Tomasz vs Okoń Paweł
Łądkowski Janusz vs Okoń Paweł
Wiktor Agnieszka vs Żuchliński Oskar
Szczodrowska Marzena vs Żuchliński Oskar
Pawlak Adam vs Żuchliński Oskar
Łądkowski Janusz vs Pawlak Adam
Gołąbek Tomasz vs Łądkowski Janusz
Łądkowski Janusz vs Ruth Mikołaj
Łądkowski Janusz vs Żuchliński Oskar
Pohnke Grzegorz vs Wiktor Agnieszka
Brojakowska Justyna vs Pohnke Grzegorz
Główczewska Karolina vs Pohnke Grzegorz
Pawlak Adam vs Pohnke Grzegorz
Sikora Maciej vs Wiktor Agnieszka
Gołąbek Tomasz vs Sikora Maciej
Brojakowska Justyna vs Pawlak Adam
Brojakowska Justyna vs Żywicki Bogdan
Brojakowska Justyna vs Gołąbek Tomasz
Brojakowska Justyna vs Ruth Mikołaj
Ruth Mikołaj vs Wiktor Agnieszka
Pawlak Adam vs Ruth Mikołaj
Ruth Mikołaj vs Żywicki Bogdan
Gołąbek Tomasz vs Ruth Mikołaj
Pawlak Adam vs Wiktor Agnieszka
Wiktor Agnieszka vs Żywicki Bogdan
Gołąbek Tomasz vs Wiktor Agnieszka
Gołąbek Tomasz vs Pawlak Adam
Gołąbek Tomasz vs Żywicki Bogdan
Pawlak Adam vs Żywicki Bogdan